Huursubsidie door Vlaamse overheid

U woont in een huis, appartement of kamer van slechte kwaliteit ?  Dat veel te klein is voor u en uw gezin ?  Of dat onaangepast is aan uw noden als bejaarde of gehandicapte ?  U zou graag een goede, aangepaste woning huren, maar uw budget laat dat niet toe ?

Voorwaarden

Volgende voorwaarden zijn van toepassing :

INKOMEN
Het belastbaar inkomen en niet-belastbaar vervangingsinkomen van u en alle inwonende gezinsleden samen in het derde jaar voordat u de tegemoetkoming aanvraagt, mag niet hoger zijn dan 15.440 euro.  Per persoon ten laste mag u van uw inkomen 1.380 euro in mindering brengen.

HUURPRIJS
De huurprijs van de nieuwe woning mag maximaal 520 euro bedragen, te verhogen met 36,40 euro per persoon ten laste (beperkt tot maximaal 4 personen).

WONING
De Vlaamse Overheid beoordeelt de woning die u wilt verlaten en de nieuwe woning die u wilt betrekken, en beslist of zij voldoen aan de wettelijke voorwaarden.  Deze beoordeling is niet nodig als u verhuist naar een woning die verhuurd wordt door een sociaal verhuurkantoor.

Kosten

Gratis

Wat moet je meebrengen?

Belastingsbrief van het inkomen drie jaar voorafgaand aan de aanvraag.