Europees rijbewijs

Iedereen heeft de plicht om de administratieve einddatum van zijn rijbewijs op te volgen en de hernieuwing van zijn rijbewijs op tijd aan te vragen.

Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs, type bankkaartmodel is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Je kan pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.

Je vraagt het Europese rijbewijs aan in de gemeente waar je bent ingeschreven.

Kosten

25 euro

Wat moet je meenemen?
 • Vernieuwen rijbewijs (Wie nog geen bankkaartmodel heeft, is nog niet verplicht deze om te wisselen. Je hebt hiervoor tijd tot 2033):

  • identiteitskaart
  • oud rijbewijs of attest van verlies of diefstal (uitgegeven door politie)
 • Eerste aanvraag:
  • identiteitskaart
  • Aanvraagformulier rijbewijs met vermelding dat je geslaagd bent voor de praktische proef afgeleverd door het examencentrum.
  • voorlopig rijbewijs
 • Medische aanvraag / hernieuwing:
  • identiteitskaart
  • rijgeschiktheidsattest voor de kandidaat voor groep 1 / groep 2
  • oud rijbewijs
 • JE MOET PERSOONLIJK AANWEZIG ZIJN OM JE EUROPEES RIJBEWIJS AF TE HALEN.