De huurdersbond

De huurdersbond is een provinciale organisatie die de belangen van de huurders verdedigt.  De huurdersbond verstrekt informatie en juridisch advies aan huurder.
De huurdersbond geeft je gratis advies als je problemen hebt met bijvoorbeeld : de huuropzeg, de waarborg, de index, herstellingen, ...  De huurdersbond komt op voor je rechten als huurder.
Werd de huur wel juist geïndexeerd ?  Wie moet de herstellingen aan de huurwoning betalen ?  Je hebt een huurcontract van drie jaar en je wilt na één jaar de huur opzeggen : wat moet je doen ?  Voor alle huurproblemen kan je terecht bij een huurdersvereniging in uw provincie.

Meer informatie vindt u terug op www.huurdersbond.be.