Controle huurwoningen

Iedere bewoner die klachten heeft over zijn huurwoning kan bij het stadsbestuur een aanvraag tot kwaliteitscontrole indienen.  Hierbij wordt in samenwerking met het Agentschap Wonen een kwaliteitscontrole uitgevoerd aan de woning, aan de hand van een technisch verslag. 

Indien de woningkwaliteit slecht is, wordt de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Dit kan tot gevolg hebben dat de woning niet meer mag worden verhuurd.  De bewoner kan in bepaalde gevallen voorrang krijgen op het bekomen van een sociale huurwoning.

De aanvraag tot een woningcontrole kan:

  • mondeling gebeuren
  • door middel van een aangetekend schrijven

Bij de opstart van een kwaliteitscontrole, wordt een vooronderzoek gedaan door de huisvestingsambtenaar van de stad.

 

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Het huurcontract