Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een een verfijning van het gewestplan voor een bepaald gedeelte van het grondgebied van de gemeente.
Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan elk perceel gegeven wordt.  Een BPA legt bovendien vast wat er in de verschillende zones mag gebouwd worden en hoe dat moet gebeuren (bouwhoogte, bouwdiepte, materiaalkeuze, ...)

Volgende BPA's zijn momenteel in voege:

 • Balokken daterend van 17 juni 2005

 • Industriezone Hoogweg daterend van 2 juni 2006
 • Kerkplein-uitbreiding daterend van 31 mei 2002
 • Kerkplein-uitbreiding daterend van 2 juli 2007
 • Lokaal bedrijventerrein Klingstraat zuid daterend van 25 augustus 2004
 • Koestraat daterend van 22 september 2000
  • bestemmingsplan met voorschriften
 • Moerput daterend van 23 mei 2002
 • Molenmeersen daterend van 8 mei 1985
  • bestemmingsplan
  • voorschriften
 • Molenmeersen daterend van 22 oktober 1987
  • bestemmingsplan
  • voorschriften
 • Molenmeersen daterend van 19 oktober 2005
 • Molenmeersen daterend van 9 oktober 2005
  • bestemmingsplan
  • voorschriften
 • Ommegangstraat-Hellestraat daterend van 28 juli 1998
  • bestemmingsplan
  • voorschriften
 • Ommegangstraat-Hellestraat zuid daterend van 25 augustus 2004
  • bestemmingsplan 
  • voorschriften  
 • Ommegangstraat-Emiel Gellyncklaan daterend van 25 oktober 2000
  • bestemmingsplan
  • voorschriften
 • Oosthove daterend van 04 mei 2000
 • Park daterend van 8 september 1994
 • Park daterend van 26 november 1976
 • Oosthove daterend van 04 mei 2000
 • Pontstraat daterend van 20 april 1995
 • Specifieke bedrijfseenheid Ieperstraat daterend van 29 januari 1997
 • Specifieke bedrijfseenheid Laagweg-Menensesteenweg daterend van 5 november 1997
  • bestemmingsplan
  • voorschriften
 • Ten Brielensesteenweg daterend van 1 december 1992
  • bestemmingsplan
  • voorschriften
 • Ten Brielensesteenweg daterend van 16 maart 1999
  • bestemmingsplan
  • voorschriften
 • Ten Brielensesteenweg daterend van 19 december 2005
  • bestemmingsplan
  • voorschriften
 • Ten Brielensesteenweg daterend van 20 april 2007
  • bestemmingsplan
  • voorschriften
 • Ter Linde daterend van 4 oktober 2004
 • Uitbreiding Oost daterend van 28 januari 2004
 • Veys daterend van 13 januari 2004
 • West-Barrierestraat daterend van 23 november 1978
  • bestemmingsplan
  • voorschriften
 • West-Barrierestraat daterend van 2 september 1992
  • bestemmingsplan
  • voorschriften
 • West-Barrierestraat daterend van 22 september 2000
 • Zonevreemde bedrijven daterend van 9 juli 2002
  • bestemmingsplan
  • voorschriften

Let wel : Na vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wervik worden die plannen die in toepassing van dit plan gemaakt worden Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.  Ook de BPA's die gewijzigd worden, krijgen de naam 'Ruimtelijk Uitvoeringsplan'.

De BPA's en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen kunnen geraadpleegd worden op de burelen van de dienst ruimtelijke ordening (telefoon : 056 95 21 62).