Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een bestemmingsplan voor een bepaald gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan elk perceel gegeven wordt.  Een BPA legt bovendien vast wat er in de verschillende zones mag gebouwd worden en hoe dat moet gebeuren (bouwhoogte, bouwdiepte, materiaalkeuze, ...)

Volgende BPA's zijn momenteel goedgekeurd :

 • Balokken (17 juni 2005) -  bestemmingsplan -  Voorschriften
 • Hoogweg (01 december 1992
 • Industriezone Hoogweg (02 juni 2006) - bestemmingsplan -  Voorschriften
 • Kerkplein-uitbreiding (31 mei 2002) -  bestemmingsplan1 -  Voorschriften1 -  bestemmingsplan2 -  Voorschriften2
 • Lokaal bedrijventerrein Klingstraat zuid (25 augustus 2004) -  bestemmingsplan -  Voorschriften
 • Koestraat (22 september 2000) -  bestemmingsplan met voorschriften
 • Moerput (23 mei 2002) -  bestemmingsplan -  voorschriften
 • Molenmeersen (19 oktober 2005) -  bestemmingsplan -  Voorschriften
 • Noord-West (05 september 1975)
 • Ommegangstraat-Hellestraat (28 juli 1998) -  bestemmingsplan -  Voorschriften
 • Ommegangstraat-Hellestraat zuid - gedeeltelijke wijziging - voorschriften  
 • Ommegangstraat-Emiel Gellyncklaan (25 oktober 2000) -  bestemmingsplan -  Voorschriften
 • Oosthove (04 mei 2000) -  bestemmingsplan -  voorschriften
 • Pontstraat (20 april 1995) - bestemmingsplan - voorschriften - zoneringsplan 
 • Specifieke bedrijfseenheid Ieperstraat (29 januari 1997) - bestemmingsplan -  Voorschriften
 • Specifieke bedrijfseenheid Laagweg-Menensesteenweg (05 november 1997) -  bestemmingsplan -  Voorschriften
 • Ten Brielensesteenweg -  bestemmingsplan1 - Voorschriften1 - bestemmingsplan2 -  Voorschriften2 - bestemmingsplan3 -  legende3 - Voorschriften3 -  bestemmingsplan4 -  Voorschriften4 -  Voorschriften4_vervolg
 • Ter Linde (04 oktober 2004) -  bestemmingsplan -  bestemmingsplan_legende -  voorschriften
 • Uitbreiding Oost (28 januari 2004) - bestemmingsplan -  Voorschriften
 • Veys (13 januari 2004) -  bestemmingsplan -  voorschriften
 • West-Barrierestraat (23 november 1978, 22 september 2000, 02 september 1992) -  bestemmingsplan
 • Zonevreemde bedrijven (09 juli 2002)

Let wel : Na vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wervik worden die plannen die in toepassing van dit plan gemaakt worden Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.  Ook de BPA's die gewijzigd worden, krijgen de naam 'Ruimtelijk Uitvoeringsplan'.

De BPA's en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen kunnen geraadpleegd worden op de burelen van de dienst ruimtelijke ordening (telefoon : 056 95 21 62).