Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een bestemmingsplan voor een bepaald gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

Aan de hand van stedenbouwkundige voorschriften en kaarten wordt bepaald welke bestemming aan elk perceel gegeven wordt.  Een BPA legt bovendien vast wat er in de verschillende zones mag gebouwd worden en hoe dat moet gebeuren (bouwhoogte, bouwdiepte, materiaalkeuze, ...)

Volgende BPA's zijn momenteel goedgekeurd :

Let wel : Na vaststelling van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Wervik worden die plannen die in toepassing van dit plan gemaakt worden Ruimtelijke Uitvoeringsplannen.  Ook de BPA's die gewijzigd worden, krijgen de naam 'Ruimtelijk Uitvoeringsplan'.

De BPA's en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen kunnen geraadpleegd worden op de burelen van de dienst ruimtelijke ordening (telefoon : 056 95 21 62).

Verantwoordelijke dienst

Sint-Maartensplein 16
8940
Wervik
056 95 20 04
nu gesloten
Meer
Alles weergeven