Afspraken

Teneinde de dienstverlening te garanderen, nutteloze verplaatsingen en wachttijden te vermijden wensen we uw bezoek aan onze dienst optimaal voor te bereiden.

Gelieve in afwachting van de bevestiging van uw afspraak het formulier in bijlage in te vullen. We zullen u daarna  contacteren om u het tijdstip van uw bezoek en de documenten die bij uw afspraak noodzakelijk zijn mee te delen. De afspraken zullen doorgaan in het zaaltje van dienst leefomgeving.

We geven de voorkeur aan een telefonisch gesprek of een infovraag per mail.