Adreswijziging minderjarige

Als een minderjarige verhuist, zijn er specifieke regels wat de toestemming van de ouder(s) betreft.  Deze verschillen naargelang er wel of geen uitspraak is over het hoederecht van het kind.

Stap 1 : Aangifte

- Niet-ontvoogde minderjarige, ouders leven samen    Minimum één van de ouders komt samen met de minderjarige naar de dienst Burgerzaken om aangifte te doen van het nieuwe adres.

Voorwaarde:

  • Deze ouder is niet ontzet uit het ouderlijk gezag. 

- Niet-ontvoogde minderjarige, ouders leven niet samen:                                                                                    

Minimum één van de ouders komt samen met de minderjarige naar de dienst Burgerzaken om aangifte te doen van het nieuwe adres. Deze ouder is niet ontzet uit het ouderlijk gezag. 

Voorwaarde: 

  • Deze ouder is niet ontzet uit het ouderlijk gezag
  • Er is geen gerechtelijke uitspraak waarbij het ouderlijk gezag exclusief aan de andere ouder wordt toegewezen.

De gemeente zal telkens de ouder die niet aanwezig is op de hoogte brengen van deze aangifte. Die ouder heeft dan 15 kalenderdagen de tijd om een eventuele gerechtelijke uitspraak voor te leggen die de adreswijziging verhindert.

Stap 2 : Inschrijving

De wijkagent komt langs om vast te stellen dat je er effectief woont.  Daarna word je op je nieuw adres ingeschreven.

Stap 3 : Aanpassen documenten

Na inschrijving nodigen we de minderjarige uit op de dienst Burgerzaken. We passen de gegevens op de elektrische identiteitskaart aan. Neem zeker ook de PIN en PUK code mee. 

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart
  • PIN- en PUK-code
  • eventueel een vonnis als er al een uitspraak is