Aanvragen van evenementen en activiteiten ?

Update:  15/04/2021

Georganiseerde activiteiten en evenementen zijn tot op heden nog steeds verboden door de federale regering. Dit is een beslissing in de strijd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ben je van plan om een evenement of activiteit te organiseren op het grondgebied? Lees dan zeker aandachtig onderstaande informatie en volg het voorziene stappenplan.

  • Je aanvraag dient volledig en correct ingevuld te worden;
  • Je vraagt je activiteit  ten minste een maand vooraf aan;
  • Je bent verplicht een veiligheidsverantwoordelijke aan te duiden die toeziet op de naleving van de maatregelen en aanspreekpunt is voor het lokaal bestuur en de politie- en/of hulpdiensten;
  • Organiseer je een wielerwedstrijd? We verwijzen je graag door naar onze specifieke pagina hiervoor.

Stappenplan aanvragen organisatie activiteiten:

  1. Vraag je activiteit aan via het COVID-evenementenfiche van stad Wervik;
  2. Vul daarnaast het CERM volledig in en bezorg dit aan de dienst feestelijkheden;
  3. De dienst feestelijkheden stuurt je een bevestiging van ontvangst;
  4. De dienst feestelijkheden verwerkt je aanvraag en legt deze voor aan de crisiscel van stad Wervik;
  5. Binnen de 4-2 weken voor het evenement wordt u gecontacteerd door de dienst Feestelijkheden om de concrete uitwerking te bespreken;
  6. Als dit een laatste keer overlopen wordt krijgt u een definitieve toelating of annulatie voor de aanvraag.

Vanaf dat er opnieuw mogelijkheden zijn voor evenementen en activiteiten kan deze termijn dus wijzigen in functie van de beslissingen van de federale regering.

Hebt je twijfels of vragen over de organisatie van je evenement?
Contacteer dan zeker de dienst Feestelijkheden (feestelijkheden@wervik.be of 056 95 20 02).