Aanplantingen

Haagplanten

 • in een pakket haagplanten zitten 20 planten + een handleiding
 • de haagplanten zijn bosgoedplanten, ze zijn tussen de 60 en 90 cm hoog
 • Prijs: 5 euro per pakket
 • Keuze uit: gesloten struikbeplanting, hakhout, gesloten beplanting, geschoren hagen, vrij uitgroeiende hagen

Aanvraagformulier

Fruitbomen

 • in een pakket fruitbomen zitten 4 of 5 bomen + een handleiding
 • één geënte notelaar telt voor twee bomen
 • Prijs: 50 euro per pakket

Hoogstambomen 

 • in een pakket hoogstambomen zitten 4 of 5 bomen + een handleiding
 • let op: je kan maximum 20 bomen bestellen
 • één geënte notelaar telt voor twee bomen
 • de hoogstambomen hebben een maat 8/10 (stamomtrek)
 • Prijs: 25 euro per pakket
 • Keuze uit: solitaire bomen, bomenrij, knotbomen

Hoe bestellen?

Bestelformulier

Twee bestelperiodes

 • in het voorjaar: de bestelperiode loopt tot eind februari, de levering vindt plaats tijdens de derde week van maart
 • in het najaar: de bestelperiode loopt tot eind oktober, de levering vindt plaats de tweede helft van november.

Afhalen en betalen

Je krijgt van ons een brief met info over de betaling en de afhaling. Het afhalen gebeurt bij het depot van de groendienst, Menensesteenweg 96, Wervik.

Premie scheren van scheren van hagen en knotten van wilgen

Voorwaarden

1. De premie geldt voor kleine landschapselementen in landelijk gebied:

 • agrarische gebieden (inbegrepen de landschappelijk waardevolle en de ecologisch waardevolle gebieden)
 • groengebieden (natuurgebied, parkgebied)
 • ontginningsgebieden met nabestemming landbouw, voor zover er geen reliëfwijzigingen meer plaats vinden
 • in de eventueel door het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan aangeduide ecologisch relevante entiteiten voor natuurontwikkeling
 • de onmiddellijk aan deze gebieden aansluitende percelen

Let op: woon je niet in agrarisch gebied, maar wil je wel wat extra groen? Ook onze partner Natuur.koepel vzw verkoopt planten- en boompakketten. De opbrengst van de verkoop gaat naar de aankoop van natuurgebieden. 

2. Draag zorg voor je hagen en bomen:

 • de aanvrager verbindt zich tot de nodige instandhouding voor de kleine landschapselementen waarvoor de toelage verleend wordt
 • de aanvrager staat in voor de vrijwaring tegen vraat (vanwege vee of wild) 
 • de aanvrager vervangt sterk misgroeide of afgestorven exemplaren tegen het eerstvolgende plantseizoen
 • als de uitvoering onvolledig of gebrekkig is, kan de premie door het college van burgemeester en schepenen verminderd, uitgesteld of geweigerd worden
 • er wordt in geen geval een hogere vergoeding uitgekeerd dan bij de toekenning voorzien
 • de toelage kan geheel of gedeeltelijk worden teruggevorderd wanneer de belangrijke delen van de beplanting door kennelijk gebrek aan zorg of vervanging niet aan groei komen

Aanvraag premie