Woonzorgcentrum Ter Beke

Het woonzorgcentrum Ter Beke telt 75 woongelegenheden. De unieke ligging, pal in het centrum van het dorp Geluwe, is een grote troef.

Als woonzorgcentrum willen we kwalitatieve zorg bieden aan onze bewoners op vlak van wonen, (be)leven en zorg; dit vanuit onze leefgroep werking. Het hart van onze afdeling zorgt voor een gezellige geborgenheid. We zijn een open huis voor onze bewoners.  De aanwezigheid van het personeel draagt bij tot een veilig thuisgevoel. Om deze structuur te kunnen verzekeren zijn er enkele richtlijnen en afspraken opgemaakt. We willen op een respectvolle manier omgaan met de eigenheid en privacy van onze bewoners.

Via open communicatie gaan we in gesprek met onze bewoners / familie, om samen een geïndividualiseerd zorgplan op te maken.  Het stilstaan en opmaken van een vroegtijdige zorgplanning is essentieel bij een goede zorg. Dankzij de centrale ligging van onze voorziening kunnen we actief deel uitmaken van de aangeboden activiteiten van de plaatselijke verenigingen

Voor al onze bewoners maken we deze visie waar door de inzet van gekwalificeerd personeel, die gebruik maakt van de nieuwste technologieën binnen een aangepaste setting.

Overeenkomst woonzorgcentrum Ter Beke (2019)

Interne afsprakennota woonzorgcentrum Ter Beke

 

Aanvraag opname WZC Ter Beke

Hoe doet u een aanvraag voor opname?

Prijzen WZC Ter Beke

Hoeveel bedraagt de ligdagprijs?

Contactgegevens WZC Ter Beke

Wie is wie in WZC Ter Beke?

Missie en visie van de woonzorgcentra

Wij, de woonzorgcentra van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik, omringen onze bewoners met deskundige zorg in een open thuis.