Woonzorgcentrum Ter Beke

Het woonzorgcentrum Ter Beke telt 75 woongelegenheden. De unieke ligging, pal in het centrum van het dorp Geluwe, is een grote troef.

Het woonzorgcentrum Ter Beke wil een open huis zijn waar elke bewoners wordt benaderd als een uniek persoon met een eigen levensverhaal en individuele wensen, noden en verwachtingen. Er wordt gestreefd een thuis te creëren waar de bewoner kan zeggen: "Ik voel mij hier goed."

De verzorging is aangepast aan bewoners met een hoge zorggraad (lichamelijk zorgbehoevenden en/of mensen met dementie).

Er wordt veel belang gehecht aan goede contacten en overleg met familie, externe zorgverstrekkers, verenigingen en toezichthoudende instanties.

Het animatieteam organiseert interessante activiteiten en uitstappen.

Vele vrijwilligers ondersteunen het team bij activiteiten.

interne_afsprakennota_ter_beke.pdf

opnameregelement_wzc_ocmw_wervik.pdf

Aanvraag opname WZC Ter Beke

Hoe doet u een aanvraag voor opname?

Prijzen WZC Ter Beke

Hoeveel bedraagt de ligdagprijs?

Contactgegevens WZC Ter Beke

Wie is wie in WZC Ter Beke?