Woonzorgcentrum Het Pardoen

WZC Het Pardoen, schitterend gelegen in het stadscentrum en langs de oever van De Leie, is een volledig nieuw woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum is erkend door de Vlaamse Gemeenschap om zorgbehoevende personen deskundig te verzorgen en te huisvesten. 

Er is plaats voor 105 bewoners. Het WZC Het Pardoen richt zich op zorgafhankelijke hoogbejaarden. Sommige bewoners hebben dementie. Inwoners van Wervik krijgen voorrang.

Het WZC Het Pardoen wil aandacht opbrengen voor de kwaliteit van leven en wonen door het creëren van een thuisgevoel.

De bewoners krijgen een thuis waar zij zich geborgen en veilig voelen en waar zij zichzelf kunnen zijn. De medewerkes zijn personeel in het huis van de bewoners.

Het welbevinden van de bewoners staat centraal. Er is blijvend aandacht voor een waarderende handelswijze waarbij de zelfwaarden van de bewoner ondersteund wordt. Er wordt gewerkt vanuit respect voor de volledige persoonlijkheid.

Aanvraag opname WZC Het Pardoen

Hoe doet u een aanvraag voor opname?

Prijzen WZC Het Pardoen

Hoeveel bedraagt de ligdagprijs?

Contactgegevens WZC Het Pardoen

Wie is wie in WZC Het Pardoen?

Missie en visie van de woonzorgcentra

Wij, de woonzorgcentra van het Woon- en Zorgbedrijf Wervik, omringen onze bewoners met deskundige zorg in een open thuis.

Akademiestraat 1
8940
Wervik
056 95 28 00
Alles weergeven