Nieuws - meest recent

ONLINE formulier is beschikbaar.

De woonzorgcenta willen de zorgteams in het weekend versterken met jobstudenten. Wij zoeken daarvoor enthousiaste weekendwerkers met een hart voor onze zorgbehoevende bewoners.
Vanaf 1 januari werd het bestaande zorg- en woonaanbod ondergebracht in het Woon-en Zorgbedrijf Wervik , dit is een OCMW-vereniging naar publiek recht.

Het OCMWvan Wervik heeft een uitgetekende missie. In deze video tonen onze medewerkers hoe zij er toe bijdragen dat het ocmw haar missie behaalt.

Deze video kwam tot stand in het kader van het behalen van het label Investors In People. Veel kijkplezier