Nieuws - meest recent

Wat?

De Gemeentelijke Commissie voor ruimtelijke ordening (kortweg Gecoro) is een adviesorgaan dat als taak heeft het gemeentebestuur te adviseren met betrekking tot allerhande uitdagingen rond stedenbouw en ruimtelijke ordening. De leden worden benoemd voor zes jaar en de commissie dient telkens na die periode te worden herzien. De leden die deel uitmaken van de GECORO krijgen per zitting een vergoeding, deze bedraagt:

-        de voorzitter: € 113,38

Wat: In de Lourdesstraat worden er naast de bestaande rijbaankussens op het andere vak ook rijbaankussen geplaatst. Hierdoor dient het verkeer op 2 plaatsen over 1 rijstrook te passeren.

Wanneer: 18/02/2019 – 11/03/2019

Wat: Voor de aanleg van een nieuwe verkaveling (rioleringswerken) zal de straat worden afgesloten langs de kant Geluwesesteenweg.

Wegomleiding:

  • Een wegomleiding voor de Geluwesesteenweg wordt voorzien langs: Geluwesesteenweg - Motestraat - Oude Beselarestraat - Hovenierstraat.
  • Een wegomleiding voor de Oude Beselarestraat wordt voorzien langs: Oude Beselarestraat - Motestraat - Geluwesesteenweg.

Wanneer: 1/02/2019 – 1/04/2019 (ter info: momenteel zijn de werken nog niet gestart)

Wat: Voor een levering met chapewagen wordt de straat ter hoogte van huisnummer 8 afgesloten. De straat is toegankelijk voor tweerichtingsverkeer. 
Wanneer: 11/02/2019

Vandaag ligt er opnieuw een sneeuwtapijt. De afvalophalers doen wat ze kunnen. Wanneer uw afval niet is opgehaald, zet het dan bij de volgende ophaling terug buiten.

Uitzonderlijk kunnen burgers van Menen, Wevelgem en Wervik met hun restafval terecht op 5 van de 6 recyclageparken van MIROM Menen (Geluwe, Gullegem Nijverheidslaan, Lauwe, Menen en Wervik). Dit omdat de sneeuw nu al twee weken na elkaar op woensdag valt en bepaalde buurten opnieuw niet bereikt worden.

Vanaf vandaag zal het kerkhof in Geluwe terug met een slot afgesloten worden. Onze stad is genoodzaakt deze maatregel te nemen om vandalisme tegen te gaan. De poort van het kerkhof wordt 's avonds afgesloten door de buren, die hiervoor werken met een beurtrol. 's Morgens opent onze medewerker Dries de poort opnieuw. 

In dertien Vlaamse steden maak je aanspraak op 6% in plaats van 21% btw bij sloop- en heropbouw. Particulieren die NIET in één van die dertien steden wonen, zoals in Wervik, kunnen een Vlaamse sloop- en heropbouwpremie aanvragen. De nieuwe premie werd principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 21/12/2018. Een definitieve goedkeuring van de wetgeving wordt verwacht in februari 2019. De effectieve aanvraag van de premie kan pas vanaf daarna gebeuren.