Brugfiguur kan ook jou helpen!

Heb je vragen rond de schoolfactuur, vrijetijdsbesteding, gezondheid, huisvesting, financiën, opvoeding, etc. ?

Sinds 2 mei is er in Wervik een brugfiguur in dienst die u hierbij kan helpen.

De brugfiguur begeleidt en ondersteunt ouders van schoolgaande kinderen in Wervik, Kruiseke en Geluwe. De brugfiguur zoekt samen met het gezin waar er hulp nodig is op diverse levensdomeinen.

Je kan de brugfiguur steeds contacteren om een bureel- of huisbezoek vast te leggen. Daarnaast zal de brugfiguur vanaf september ook maandelijks een zitdag hebben in scholen (Wervik, Kruiseke en Geluwe).

Er wordt steeds op een laagdrempelige en vertrouwelijke manier omgegaan met ieder gezin.

 overzicht zitdagen scholen

flyer brugfiguur