Werk

Heb je hulp nodig bij je zoektocht naar werk? De dienst arbeidsbegeleiding kan je hierbij helpen.

1. Je bent werkzoekende en geniet een uitkering (leefloon of equivalent leefloon) van het OCMW

2. Je bent werkzoekende en gekend binnen het OCMW en geniet van een andere vorm van steun of hulpverlening

3. De dienst werkt nauw samen met VDAB, RVA,.. en kan je helpen om attesten en andere documenten aan te vragen of in orde te krijgen.

Deze dienstverlening is gratis.