Tussenkomst begrafeniskosten

De gangbare stelling is dat diegene die de begrafenis regelt, ook effectief de rekening ervan betaalt. Normaal is het de familie die zich bekommert over de begrafenis bij het overlijden van een familielid; de familie zal dan ook de rekening betalen.

Als de overledene nog eigen middelen had, dan kan diegene die de begrafenis regelt, de begrafeniskosten terugvorderen uit de nalatenschap. Had de overleden geen of onvoldoende eigen middelen, dan zullen de nabestaanden die de begrafenis regelen, ook de begrafenis betalen.

Als degene die de begrafenis wil regelen zelf ook onvoldoende middelen heeft om de rekening te betalen, dan kan die persoon de hulp inroepen van het OCMW van zijn gewoonlijke verblijfplaats. Die persoon heeft op dat moment een behoefte en moet hiervoor steun vragen bij het OCMW dat voor hem bevoegd is. Hij of zij moet de hulp inroepen vóór de begrafenis effectief geregeld wordt.
Wie dus in Wervik verblijft, kan zich wenden naar het OCMW van Wervik dat op basis van de hulpvraag een sociaal onderzoek naar de situatie van de nabestaande. Als daaruit blijkt dat de nabestaande effectief onvoldoende middelen heeft om de begrafenis te betalen, dan kan het OCMW beslissen daarin tussen te komen. Het bedrag dat het OCMW maximaal ten laste kan nemen bedraagt 1.841,91 EUR (bedrag vastgesteld op 01.03.2020).
Wie een aanvraag tot tussenkomst indient nadat de begrafenis reeds werd geregeld, komt in principe niet meer in aanmerking voor een tussenkomst van het OCMW.