Sociaal tarief

Sociaal tarief

Het sociaal tarief  is een sterk verlaagd tarief voor energie. Als je recht hebt op het sociaal tarief, betaal je ook geen vaste kosten zoals de huur voor je elektriciteits- of aardgasmeter. 

De overheid bepaalt wie recht heeft op dit tarief. Het sociaal tarief wordt alleen toegekend aan personen die bepaalde uitkeringen of tegemoetkomingen krijgen. Het is gelijk in heel België en bij elke leverancier en netbeheerder. Normaal wordt het recht automatisch toegekend.

Als je recht hebt op het sociaal tarief kun je ook een gratis energiescan aanvragen. Dit is heel interessant om zelf iets aan je verbruik te doen. Een energie-expert komt langs en geef je kleine tips om je energieverbruik te laten dalen.

Wie heeft er recht op het sociaal tarief? Enkel de mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming (VT).

Wie heeft automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming?

  • Je ontvangt een tegemoetkoming van het OCMW, zoals een leefloon.
  • Je ontvangt een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid Directie personen met een handicap.
  • Je ontvangt een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
  • Je ontvangt een zorgtoeslag of verhoogde kinderbijslag.

Als je niet zelf, maar één van de andere leden van je gezin (bijvoorbeeld één van de kinderen) voldoet aan de voorwaarden, dan heb je ook een automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming.

Geniet je geen van deze uitkeringen maar heb je een laag inkomen? Dan heb je geen automatisch recht, maar dien dan zeker een aanvraag in bij het ziekenfonds. Het ziekenfonds zal dan een inkomensonderzoek doen en een beslissing nemen of je tot de tijdelijke uitzonderingscategorie behoort die ook recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming en op het sociaal tarief. 

Doe zeker de aanvraag als je:

  • invalide of gepensioneerde bent
  • erkend bent als persoon met een handicap
  • al minstens 3 maanden volledig werkloos of in arbeidsongeschiktheid bent
  • zelfstandige bent met overbruggingsrecht gedurende ten minste een kwartaal
  • een éénoudergezin bent
  • een heel laag inkomen hebt.

Het bruto-belastbaar inkomen van vorig jaar moet onder een bepaald grensbedrag liggen dat op basis van het aantal personen in het gezin is vastgelegd.

Behoor je tot deze laatste categorie? Dan is het recht op sociaal tarief voor gas en elektriciteit tijdelijk.  Dit recht loopt momenteel tot 31 maart 2023 maar kan door de regering nog verlengd worden

Je opent bovendien niet alleen tijdelijk recht op het sociaal tarief energie maar je betaalt ook minder voor je gezondheidszorgen.