Zorgtoelage voor + 21-jarigen verleend door het OCMW

De toelage is een ondersteuning van een zorgbehoevende persoon.

De persoon:

  • is minimum 21 jaar
  • is gedomicilieerd in de gemeente en hij/zij verblijft er gewoonlijk
  • heeft op de BEL-FOTO een score van minimaal 28 punten en maximaal 34 punten.
  • ontvangt geen uitkering van de Vlaamde zorgverzekering
  • heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV 

 

 

 

Voorwaarden

De zorgtoelage wordt uitbetaald aan de zorgbehoevende.

Bedrag: 25 euro per maand.

De betaling gebeurt per kwartaal.

De aanvraag moet elk jaar hernieuwd worden.

reglement.zorgtoelage_21+.2014

Wat moet je meenemen?

 

  • De BEL-FOTO (opgemaakt door een aangestelde dossierbehandelaar van de Vlaamse Zorgverzekering of een sectorverantwoordleijke van een erkende dienst gezingszorg)
  • Attest van het recht op de verhoogde tegemoetkoming door het RIZIV (afgeleverd door het ziekenfonds)
  • Rekeningnummer van de zorgbehoevende