Vrijwilligerswerk

Het OCMW van Wervik heeft een heel uitgebreide dienstverlening.

We zijn dan ook blij beroep te kunnen doen op de 'helpende handen' van onze vrijwilligers.

Hieronder vind je een kort overzicht van onze vrijwilligerswerking per dienst:

Vrouwencentrum:

Het centrum is erkend als vrijwilligersorganisatie. De rol van de vrijwilligers binnen het vrouwencentrum is ruim.
Er zijn vrijwilligers actief binnen de kledijdienst. Ze helpen de binnengebrachte kledij voorbereiden op verkoop: sorteren, wassen, strijken, prijzen, de etalage aankleden, ...
Daarnaast hebben we vrijwilligers die actief zijn in de cafetaria. Ze kunnen ook helpen bij het organiseren van activiteiten.

Woonzorgcentra Het Pardoen en Ter Beke:

De bewoners staan centraal. Om het zo aangenaam mogelijk te maken, rekenen we op de extra hulp van vrijwilligers.
Samen met de animatiedeskundigen zorgen zij ervoor dat de bewoners zorgeloos kunnen genieten.
Er is ook een cafetaria ondersteund door vrijwilligers.

Woonzorg:

De polyvalent medewerker zorgt samen met de vrijwilligers voor allerlei activiteiten voor de inwoners van de woonzorgzone:
uitstappen, spelnamiddagen, bingo, uitstappen, etentjes, individuele begeleiding, ...
Er zijn cafetaria's ondersteund door vrijwilligers. De woonzorg neemt ook de organisatie van de Mindermobielencentrale op zich.
Vrijwilligers zorgen voor het vervoer in de regio.

Buurthuis De Kier:

Binnen de werking van het buurthuis zijn er vrijwilligers welkom op verschillende vlakken.
Zo kan je onder meer helpen in de cafetaria, die dagelijks open is. Ook tijdens het weekend of 's avonds worden er activiteiten georganiseerd: kaartavond, sinterklaasfeest, kerstmarkt, ...

Voor de huiswerkbegeleiding op maandag-, dinsdag-, en donderdagavond van 16 tot 18.30 uur zijn helpende handen die de groep ondersteunen zeker welkom!

Je kan ook je steentje bijdragen in de composthoek die iedere zaterdagmorgen open is van 10 tot 12 uur.

Of misschien werk je liever in de spelotheek Kierewiet waar ouders en kinderen welkom zijn op woensdag- en vrijdagnamiddag om er speelgoed te ontlenen.

Voorwaarden
  • elke burger
  • iedereen die wil meehelpen aan het behouden en verbeteren van de levenskwaliteit van alle inwoners van Wervik die nood hebben aan enige vorm van ondersteuning
  • in het vrouwencentrum en de kledijdienst recruteren we enkel vrouwelijke vrijwilli
Kosten

Vrijwilligerswerk is onbezoldigd, maar het OCMW biedt:

  • vorming en bijscholing
  • tegemoetkoming voor gemaakte kosten
  • activiteiten naar de vrijwilliger toe (nieuwjaarsdrink, uitstap, koffie + taart, ...)
  • de nodige verzekeringen
Extra informatie

Samen met de verantwoordelijke gaan we op zoek naar de best passende vrijwilligerstaak.
Je mag ook zelf altijd een voorstel doen.
Bij interesse neemt u contact op op het nummer 056 30 02 00.