Verwarmingstoelage

Indien je een laag inkomen hebt, kan je via het OCMW een verwarmingstoelage aanvragen. 
Zo kan je een deel van de hogere energiekosten terugbetaald krijgen.

Voorwaarden

Je behoort tot één van volgende categorieën: 

1. Je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (ziekte of invaliditeit) en het inkomen van je huishouden is lager of gelijk aan de voor categorie 2 vastgestelde grenzen.

2. Je jaarlijks bruto belastbaar inkomen is lager dan of gelijk aan € 19.105,58 verhoogd met 
€ 3.536,95 per persoon ten laste.

3. Je bevindt zich in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en je bent niet in staat je verwarmingsfactuur te betalen.

Je maakt gebruik van één van volgende brandstoffen om je woning te verwarmen: 

  • Huisbrandolie (mazout)

  • Verwarmingspetroleum (type C – attest type C vereist!)

  • Bulkpropaangas

Kosten

Deze dienstverlening is gratis