Huiswerkbegeleiding

Je zoekt huiswerkbegeleiding voor jouw kind?

In buurthuis De Kier kunnen kinderen in een stimulerende omgeving hun huiswerk maken of studeren. Vrijwilligers helpen bij problemen. Er zijn ook vier computers ter beschikking.

Deze dienstverlening is geen buitenschoolse kinderopvang. Er is ook geen personeel om echte leerproblemen (leerachterstand, logopedie,…) aan te pakken. Hiervoor kan je gespecialiseerde diensten raadplegen via de school of het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

De huiswerkbegeleiding gaat door op:

  • maandag
  • dinsdag
  • donderdag

telkens van 16 tot 18.30 uur.

Voorwaarden

Alle kinderen van het eerste tot en met het het 2de middelbaar.

Vrijwilligers die zich voor deze dienst wensen in te zetten, zijn steeds welkom.

 

Kosten

De bijdragen zijn dezelfde als voor de buitenschoolse kinderopvang.

Per begonnen half uur:

  • 1,00 euro
  • 0,75 euro (twee kinderen uit hetzelfde gezin)
  • 0,50 euro (sociaal tarief)
  • 0,38 euro (sociaal tarief en twee kinderen uit hetzelfde gezin) 

Maandelijks ontvang je een factuur.