OCMW-hulp aan verzoekers om internationale bescherming en vreemdelingen

De sociale dienst van het OCMW vangt vreemdelingen op door het verlenen van een (equivalent) leefloon, het verzorgen van materiële opvang voor verzoekers of het toekennen van een tussenkomst voor gezondheidszorgen aan vreemdelingen.

Wie komt hiervoor in aanmerking?

  • Verzoekers om internationale bescherming
  • Geregulariseerde vreemdelingen
  • Vluchtelingen ontvankelijk verklaard voor medische regularisatie
  • Vreemdelingen zonder wettelijke verblijfplaats