Wervik wil weten hoe het met je gaat! Warme oproep tot vrijwilligers.

Gepubliceerd op woensdag 17 februari 2021

Hierbij brengen we je graag op de hoogte van een nieuw initiatief ‘Wervik wil weten hoe het met je gaat!’, een organisatie van het Lokaal Bestuur Wervik in samenwerking met de lokale dienstencentra De Spie en De Kim en buurthuis De Kier. Het is de bedoeling om élke inwoner van Wervik (elke gezin) een kort aangekondigd drempelbezoek (dus géén huisbezoek) te brengen.
Het gaat om een éénmalig initiatief.
Deze drempelbezoeken zullen gebeuren door professionele medewerkers én vrijwilligers.

Vandaar deze oproep.
Misschien heb je wel zin om je in te  zetten voor dit éénmalige project?
Heel graag! Je bent van harte welkom. En mocht je anderen kennen die zich hiervoor ook willen inzetten, stuur hen gerust deze info door!
Na oplijsting van het aantal vrijwilligers en professionelen, word je geïnformeerd over hoe we verder te werk zullen gaan.

Alle info vind je hieronder:

Wervik wil weten hoe het met je gaat!
'Elke bewoner krijgt een drempelbezoekje'

Een goede geestelijke gezondheid van iedere inwoner van Wervik is één van de grote bezorgdheden van het Lokaal bestuur. We schenken aandacht aan het mentale welzijn van mensen én de psychische problemen die de coronamaatregelen hebben versterkt.
Als lokaal bestuur nemen we hierin onze verantwoordelijkheid op door het ondersteunen van tal van acties. We reiken iedereen de hand en nemen een verbindende rol op in deze bewogen tijden.

De kaartjesactie, de innovatieve babbelbanken met spelmotief, soep op wielen, … Stuk voor stuk mooie initiatieven van het Lokaal Bestuur om het mentaal welbevinden van de inwoners een positieve boost te geven.
Ook medewerkers van de Lokale Dienstencentra De Spie en De Kim gingen reeds de boer op en spoorden actief de zorgnood op bij kwetsbare personen.

Samen gaan we een stap verder. In overleg met alle diensten werd een plan opgemaakt om bij elke inwoner van Wervik een coronaproof drempelbezoekje af te leggen.

Er zijn maar liefst 8.061 huishoudens.

Om het plan op een economisch én maatschappelijk verantwoorde wijze te kunnen doen slagen, opteren wij bewust voor een combinatie van personele inzet én vrijwilligers.

Ben jij een vrijwilliger die huisbezoeken wil afleggen om het isolement bij mensen op te sporen?
Ben je bereid om daar je schouders mee onder te zetten?
Heeft deze oproep jouw nieuwsgierigheid gewekt?
Neem dan gerust contact op met Veronique Verhelst, coördinator burger en welzijn: veronique.Verhelst@wervik.be of 056/95 21 15. En dit tegen ten laatste 26 februari 2021.