Wekelijkse zitdag eerstelijnspsychologe vanaf 7 december 2020

Gepubliceerd op Maandag 23 november 2020

Het lokaal bestuur van Wervik heeft oog hebben voor het mentaal welbevinden van iedereen. De coronacrisis en de tweede lockdown maakt het sociaal isolement groter.

Corona heeft een steen in het water gegooid, waarvan de golfslag altijd verder uitrolt. Wie al kwetsbaar was, wordt eerst getroffen, en er worden steeds meer mensen kwetsbaar.

De vele negatieve en onduidelijke berichtgeving werkt de angst nog in de hand en leidt bij sommigen tot isolement en eenzaamheid.

Voel je je slecht, verdrietig, angstig, …?

Heb je nood aan een gesprek?

Ervaar je psychologische problemen?

Neem dan zeker contact op met je huisarts die je kan doorverwijzen naar de eerstelijnspsychologe.

Dankzij de input van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-West-Vlaanderen, kan eerstelijnspsychohologe Sofie Nuytten vanaf donderdagmorgen 3/12 wekelijks 4u zitdag houden in de sociale dienst van het OCMW

Hoe?

Na doorverwijzing van de huisarts, voor maximum vier sessies, eenmalig vernieuwbaar.

Om de eerstelijnspsychologe te kunnen raadplegen, is een verwijsvoorschrift van je arts nodig.

Kostprijs?

Persoonlijk aandeel: 11,20 Euro OF 4 EURO (indien verhoogde tegemoetkoming).

Heb je het financieel moeilijk om dit te betalen? Weet dat je steeds kan aankloppen bij de sociale dienst van het OCMW.

Waar?

Molenstraat 19 in 8940 WERVIK