COVID19-toeslag groeipakket

Gepubliceerd op zondag 05 juli 2020

Gezinnen die het financieel moeilijk hebben wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen éénmalig een extra ondersteuning krijgen van 120 euro via het Groeipakket. De COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd van 15 juni tot en met 31 oktober.

Voor wie?

De toeslag is bestemd voor gezinnen:

  • Met kinderen die een Groeipakket ontvangen
  • En die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni een inkomensverlies van minstens 10% hebben in vergelijking met de maand januari of februari 2020
  • En waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van 2.213,30 EUR ligt (bruto belastbaar inkomen)

Hoeveel bedraagt de toeslag?

De toeslag bedraagt éénmalig 120 EUR voor elk kind dat recht heeft op groeipakket en wordt in 3 schijven van 40 EUR uitbetaald gedurende 3 opeenvolgende maanden.

De toelage wordt apart betaald, dus niet samen met je groeipakket.

Hoe aanvragen?

Je ontvangt de Covid-19 toeslag niet automatisch. Een aanvraag is nodig bij de uitbetaler van je Groeipakket.  Dit kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020.

De uitbetaler zal ook vragen om bewijsstukken toe te voegen die aantonen dat je inkomensverlies hebt geleden (zoals bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitbetalingsinstellingen voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder voor zelfstandigen).

Wat als je gescheiden bent?

Woont je kind evenveel bij jou als bij de andere ouder en zijn beide ouders begunstigden van het Groeipakket? Dan kan elke ouder de helft van de COVID-19 toeslag krijgen als zijn/ haar gezin aan de voorwaarden voldoet. Beide ouders moeten daarvoor een aanvraag doen.

Woont je kind meer dan de helft van de tijd bij jou of ben jij de enige begunstigde van het Groeipakket, dan krijg je de volledige toeslag als je er recht op hebt.

Voor meer info: contacteer je uitbetaler van het Groeipakket.

Wie extra hulp nodig heeft bij de aanvraag kan zich ook steeds wenden tot de maatschappelijk werkers bij het OCMW: 056/ 95 26 00.