Installatiepremie

Wanneer daklozen terug een woonst vinden, is het niet altijd evident om deze op een goede manier in te richten.

Vaak hebben deze mensen in armoede geleefd of konden ze hun meubels nergens bewaren.

Onder specifieke voorwaarden, kan een dakloze een installatiepremie aanvragen in het OCMW.Je hebt recht op een installatiepremie indien je aan de drie volgende voorwaarden voldoet:

1. Je ontvangt een (aanvullend) leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid, zoals een werkloosheidsvergoeding of ziekte-uitkering. Als je werkt, moet je inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.

2. Je hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos. Onder dakloos zijn, verstaat men “Je woont op straat, in een kraakpand, in een opvangtehuis, bij iemand die je voorlopig opvangt, in de gevangenis, in een gemeenschap voor daklozen. Met een woning vinden, bedoelt men een kamer of een appartement huren of mogen gebruiken als hoofdverblijfplaats, waarin je alleen woont of samen met personen die je vrij hebt gekozen.

3. Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.Om een aanvraag te doen, dien je langs te komen op de sociale dienst. Je kan ons telefonisch contacteren voor een afspraak.

Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst komt maandelijks samen en neemt een beslissing omtrent jouw aanvraag.