Energie

In het onthaal is een oplaadpunt voorzien en kan je tijdens de openingsuren een oplading van gas en elektriciteit uitvoeren (-> onder het blokje energie plaatsen)

+ info andere oplaadpunten in de omgeving! (Geluwe, Menen, Ieper, Kortrijk)

In het onthaal van de Sociale Dienst is een oplaadpunt van Fluvius ingericht. Tijdens de openingsuren van het onthaal kan je hier je budgetmeter voor gas en/of elektriciteit komen opladen. De onthaalmedewerker is paraat bij eventuele vragen of moeilijkheden.

In het OCMW kun je eveneens terecht als u moeilijkheden ervaart omtrent gas, elektriciteit en/of water. Indien je moeilijkheden hebt om facturen te betalen, kan je ondersteuning vragen bij de maatschappelijk werkers. Heb je hoge afrekeningen die je moeilijk begrijpt? Heb je schulden bij jouw leverancier? Moet je budgetmeters laten installeren? Voor al deze vragen kan je ondersteuning krijgen in de sociale dienst.

  • Lokale Advies Commissie

Zowel met de Watergroep als Fluvius is een samenwerking lopende, waarbij dossiers met betalingsachterstand op regelmatige basis besproken worden. Dit overleg heet de Lokale Advies Commissie. Indien je hiermee in aanraking komt, kan je jouw vragen richten tot de sociale dienst.

  • Energiescans

De sociale dienst heeft een samenwerking met de Energiesnoeiers van vzw Effect. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we een energiescan aanvragen. Dit betekent dat de Energiesnoeiers bij jou thuis langskomen om na te gaan hoe energiezuinig jouw woning is. Ze kunnen jou dan tips geven over hoe je jouw verbruik van gas en elektriciteit kunt beperken.

Dus indien je merkt dat je een hoog verbruik hebt of betalingsmoeilijkheden hebt voor je gas en elektriciteit, neem dan contact op met de sociale dienst. We kunnen nagaan of je voldoet aan de voorwaarden om een gratis energiescan aan te vragen.

  • Verwarmingstoelage

Indien je een laag inkomen hebt, kan je via het OCMW een verwarmingstoelage aanvragen. 
Zo kan je een deel van de hogere energiekosten terugbetaald krijgen.

Voorwaarden

Je behoort tot één van volgende categorieën: 

1. Je hebt recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming (ziekte of invaliditeit) en het inkomen van je huishouden is lager of gelijk aan de voor categorie 2 vastgestelde grenzen.

2. Je jaarlijks bruto belastbaar inkomen is lager dan of gelijk aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,95 per persoon ten laste.

3. Je bevindt zich in schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling en je bent niet in staat je verwarmingsfactuur te betalen.

Je maakt gebruik van één van volgende brandstoffen om je woning te verwarmen: 

  • Huisbrandolie (mazout)
  • Verwarmingspetroleum (type C – attest type C vereist!)
  • Bulkpropaangas
  • 0 % energielening

Ben je van plan om jouw woning te renoveren en wil je inzetten op energiebesparende maatregelen? We denken hierbij aan isoleren, zonnepanelen, nieuwe ramen,… In samenwerking met het Energiehuis kunnen er voor bepaalde bevolkingsgroepen een renteloze energielening toegekend worden.