Energie

De energieprijzen swingen de pan uit. Ervaar jij moeilijkheden bij het betalen van je factuur? Contacteer onze sociale dienst en we bekijken wat we voor je kunnen doen.

Samen bekijken we je energiefactuur en we geven je ook enkele energietips mee.

We kijken na of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming en bijgevolg ook tijdelijk tot 31 maart recht opent op het sociaal tarief.

We nemen indien nodig contact op met je energieleverancier om een aanvaardbaar voorschot te onderhandelen en/of afbetalingsplan te bedingen. Betaal altijd wat je kan, zo toon je bereidwilligheid om te betalen en loop je niet het risico om afgesloten te worden en zo aangewezen te worden op een budgetmeter.

Zoals elke winter bekijken we wie in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas en brengen we dit in orde. Dit is volledig gefinancierd. We voorzien een gelijkaardige steunmaatregel voor wie geen budgetmeter heeft en problemen signaleert om zijn energiefactuur te betalen. Zowel wie aardgas of elektriciteit gebruikt, krijgt dezelfde tussenkomst zoals bij de wettelijke tussenkomst minimale levering aardgas. Het OCMW betaalt dit bedrag rechtstreeks aan de energieleverancier als voorschot op de factuur. Deze laatste tussenkomsten zijn volledig ten laste van het lokale bestuur. Elk dossier dient goedgekeurd te worden door het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en er wordt bekeken of het inkomen ontoereikend is.

Voor wie verwarmt met stookolie bekijkt de sociale dienst of er een verwarmingstoelage mogelijk is. Wie niet aan de voorwaarden voldoet voorzien we bij betalingsproblemen en na inkomensonderzoek een tussenkomst gelijk aan de verwarmingstoelage. Ook deze valt dan volledig ten laste van het lokale bestuur.

Voor clienten die een eenmalige tussenkomst vragen bij de betaling van de energiefacturen behouden we de werkwijze zoals voorheen op basis van ons steunreglement.

Deze energiemaatregelen passen we toe voor de periode november 2022- maart 2023 net zoals de wettelijke regeling minimale levering aardgas.