Budget- en schuldhulpverlening

Je hebt problemen om maandelijks rond te komen met je budget? Je slaagt er niet in om je leningen af te betalen? Je hebt problemen met het beheren en/of besteden van je budget, waardoor je in de schulden geraakt? Je lijkt geen vat meer te hebben op je financiële situatie? De sociale dienst van het OCMW kan je hierbij helpen.

  • Schuldbemiddeling

Soms kan een eenmalige bemiddeling bij een schuldeiserje opnieuw op weg helpen of zijn er meerdere bemiddelingen binnen een begeleidingsproces noodzakelijk.

  • Budgetbegeleiding

Je wordt begeleid in het beheren van het gezinsbudget. Je blijft zelf volledig instaan voor de financiële verrichtingen met jouw eigen rekening. Aan de hand van een budgetplan op maat, word je opgevolgd, administratief ondersteund en begeleid.

  • Budgetbeheer

Het financieel beheer van het gezinsbudget wordt volledig overgenomen door de maatschappelijk werker, die het geld beheert als een goede huisvader. Naast administratieve ondersteuning en het verrichten van de betalingen, wordt er periodisch (wekelijks/tweewekelijks/maandelijks) leefgeld voorzien.

  • Collectieve schuldenregeling

Dit is een gerechtelijke procedure bij een ernstige en structurele schuldoverlast. Er worden geen dossiers in het kader van collectieve schuldenregeling door onze dienst opgevolgd. Samen met de maatschappelijk werker kan het dossier worden samengesteld als voorbereiding voor het indienen van een verzoekschrift of voor doorverwijzing naar een advocaat.