Noyez - Menensesteenweg 244

Noyez, heeft een aanvraag ingediend voor stedenbouw en milieu-handelingen

De aanvraag gaat over het verbouwen en uitbreiden van een voedingsbedrijf en winkelruimte voor het perceel / de percelen, gelegen Menensesteenweg 244, kadastraal gekend: Wervik, 1ste afdeling, Sectie B nrs. 0607L, 0611C4, 0607M, 0611B4, 0607K, 0608C, 0611Y3

met volgende rubrieken: 3.4.1°a); 6.5.1°; 12.2.1°; 12.3.2°; 15.1.1°; 15.4.2°b); 16.3.1.2°; 17.3.2.1.1.1°b); 17.4; 45.4.c)2°b); 45.4.d); 45.4.e)2°

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft op 15 juli 2019 beslist om een vergunning af te geven.

De beslissing ligt 30 dagen ter inzage bij de dienst Leefomgeving