Ruimtelijke planning en ordening

Ruimtelijke Ordening

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

Een bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een bestemmingsplan voor een bepaald gedeelte van het grondgebied van de gemeente.

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Het decreet op de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999 bepaalt dat het vroegere systeem van gewestplanwijzigingen of bijz

Adviesraad

Sint-Maartensplein 16
8940
Wervik
056 95 20 04
nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven