Wervik vroeger

Wervik heeft als oudste stad van West-Vlaanderen een rijke geschiedenis achter zich.

De stadsnaam is afgeleid van 'Viroviacum' aangezien het als Keltisch dorp onder leiding stond van de hoofdman Virovos.  Het dorp was vermoedelijk gelegen op een kleine hoogte langs de oevers van de Leie (huidig eiland De Balokken).  Na de verovering van Gallië werd naast dit Keltisch dorp de Romeinse pleisterplaats 'Viroviacum' geïnstalleerd.

Tijdens de Middeleeuwen ontwikkelde zich een bloeiende lakennijverheid, met uitvoer van "panni de vervi" naar de grote Italiaanse handelshuizen en Hanzesteden. Deze nijverheid was zelfs bekend tot in Novgorod (Rusland)

In de 17e en 18e eeuw kende Wervik opeenvolgende bezetters. In het midden van de 17e eeuw werd aan de stad de genadeslag toegebracht door de godsdienstberoerten en hun verdere nasleep. Intussen begon de tabaksteelt, vanaf de tweede helft van de 17e eeuw, te bloeien en werd Wervik in de eerste helft van de 18e eeuw een belangrijk tabakscentrum.

In 1713 (Verdrag van Utrecht) werd Wervik, dat tot dan één stad was, langs beide zijden van de Leie, gesplitst in Wervicq-Sud (FR) en Wervik. De rivier werd toen de natuurlijke grens tussen Frankrijk en de Oostenrijkse Nederlanden.

In 1798 kwam de Vlaamse bevolking in opstand tegen het militaire regime van de Franse overheerser. Geluwe, vooral Ter Hand, telde veel brigands die betrokken waren bij de Boerenkrijg, zoals dit volksverzet genoemd wordt. Er werden vrijwilligers uit de naburige gemeentes geronseld die, vanuit de omliggende bossen, aanslagen tegen het Franse Sansculotteleger beraamden. Na enkele bloedige confrontaties werd het verzet in de kiem gesmoord.

In oktober 1914 begon de Eerste Slag om Ieper in de omgeving van Kruiseke, een gehucht ten noorden van Wervik. Hier sneuvelden vele soldaten en aan de ingang van de H.-Hartkerk vindt u een gedenkplaat ter ere van de gesneuvelde Britse luitenant John Jack Eden.

In het grensgebied was smokkel en grensarbied een belangrijke economische troef. In de jaren 1960 ontwikkelde er zich stilaan een eigen industrie. Wervik is ook nog de enige regio waar nog intensief en op grote schaal tabak wordt gekweekt. Getuige hiervan is het recentelijk venieuwd nationaal tabaksmuseum in de Koestraat.

Romeinse verleden