Zuidelijke Nederlanden tussen Brabantse Omwenteling en Boerenkrijg

mrt
11

Nieuwe datum voor de lezing die normaal doorging op maandag 10 december. Wie zich daarvoor had ingeschreven, wordt gecontacteerd door VormingPlus.

In de tijd tussen de val van de Bastille in Parijs en de val van Napoleon in Waterloo werden onze gewesten meegesleept in de mallemolen van de geschiedenis.  Revoluties volgden elkaar in snel tempo op en mondden uit in een Franse annexatie.  In de Beloken Tijd werden we heen en weer geslingerd tussen sansculotten en hun enthousiaste supporters enerzijds en gewapend verzet van de Boerenkrijg anderzijds.  Daarna volgde het regime van eerste consul Bonaparte, de latere keizer Napoleon.  Onder zijn bewind van consolidatie groeide slechts schijnbare rust en stabiliteit.  Uiteindelijk implodeerde het wankele bouwwerk in Waterloo.  De prins van Oranje trok aan het langste eind en in Wenen knutselden de hoge omes van Europa een nieuwe – en zoals al snel bleek een even gammele – constructie ineen : de tot mislukken gedoemde januskop van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

De lezing door historicus Luc Declerck neemt je mee doorheen deze turbulente periode. 

Deze voordracht is de laatste van drie lezingen in het kader van de tijdelijke historische tentoonstelling wèRvik!, die vorig jaar liep in het Nationaal Tabaksmuseum. Zij is een organisatie van Erfgoedcentrum De Briekenmolen i.s.m. VormingPlus.


Tijdstip: maandag 11 maart 2019, van 19.30 tot 21.45 uur
Plaats: Erfgoedcentrum De Briekenmolen, Koestraat 65, 8940 Wervik
Prijs: 8 euro
Lesgever: Luc Declerck, historicus
Inschrijving: tot en met 4 maart op www.vormingplusow.be of 059 50 39 52

Zie ook

Koestraat 65
8940
Wervik
056 95 24 23
Nu open
14:00 - 17:00
Alles weergeven
Aangemaakt op: 23/01/2019