Zomerkermis 2021 Wielerwedstrijd “Omloop van de Grensstreek “ en afwachtingswedstrijd 17 augustus – verkeersregeling.

Gepubliceerd op Woensdag 04 augustus 2021

Parkeerverbod en stilstaan 
(behalve voor deelnemers/organisatie/voertuigen met doorgangsbewijs/wedstrijdvoertuigen/wielrenners) 

Van 08u00-18u00:
Robert Klingstraat
Van 08u00-20u00: 
Gosserieslaan: Volledige parking van De Pionier en de parkeerplaatsen gelegen aan Site Pionier; Virovioslaan: Volledig; Zuidstraat: parking tussen Frans Jozef Blieckstraat en Onafhankelijkheidstraat
Van 12u00 – 13u30: Leiestraat, Vlamingenstraat en Sint Maartensplein
Van 12u00 – 13u30:
Sint Denijsplaats: tussen de verkeerslichten (N8) en de Beselarestraat; Beselarestraat: tussen Sint Denijsplaats en Derde Lansiersstraat; Beselarestraat: 100 meter vanaf de Derde Lansiersstraat in de richting van Ter Hand; Beselarestraat:  vanaf de verbindingsweg naar ter Linde, tot aan de Magerheidstraat, langs de kant van de pare huisnummers; Magerheidstraat: vanaf 100 meter voor het kruispunt met de Oude Ieperstraat; Oude Ieperstraat: Het kruispunt op Ter Hand zelf en 50 meter vanaf het kruispunt richting Beselare
Van 12u30-14u00: 
Hellestraat: de eerste parkeerstrook tussen vanaf de Ooststraat; Hellestraat:  De parkeerstrook gelegen aan de pare huisnummers tussen Emiel Ghellyncklaan en Speiestraat; Emiel Ghellyncklaan: langs de kant van de woningen
Van 12u00 tot 16u00:
Steenakker, tussen Molenstraat en Duivenstraat; Duivenstraat; Komenstraat; Stationsstraat: Langs de kant van de woningen; Ommegangstraat: tussen Stationsstraat en Speiestraat
Van 14u30 tot 16u30:
Menensesteenweg tussen Politieke Gevangenlaan en Laagweg langs de kant van de onpare huisnummers, Laagweg; Hoogweg tussen Vagevuurstraat en grondgebied Menen
Van 12u00 tot 18u00:
Oude Ieperweg tussen Grote Ieperbaan en Kruisekestraat; Oude Mesenweg; Oude Beselarestraat tussen Geluwestraat en Oude Mesenweg; Geluwestraat: tussen Ommegangstraat en Molenstraat; Ommegangstraat: de parkeerstrook tussen Ooststraat en Geluwestraat; ;Ooststraat; Geluwesesteenweg tussen rotonde met de Hoogweg en de Aststraat en ter hoogte van de rotonde met de N58; Wervikstraat tussen Korte tramstraat en Ieperstraat; Hoogweg tussen rotonde met de Geluwesesteenweg en Vagevuurstraat; Vagevuurstraat tussen Hoogweg en Klingstraat; Hellestraat tussen Ooststraat en Hoogweg

Verboden richting voor ieder bestuurder, uitgezonderd fietsers, van 13u00 tot 18u00
(behalve voor deelnemers/organisatie/voertuigen met doorgangsbewijs/wedstrijdvoertuigen/wielrenners) 

Oude Ieperweg (tussen Kruisekestraat en Grote Ieperbaan)     met verbod de Oude Ieperweg in te rijden vanaf de Kruisekestraat 
Nachtegaalstraat (tussen Oude Beselarestraat en Fobbestraat) met verbod de Nachtegaalstraat in te rijden vanaf de Oude Beselarestraat
Oude Mesenweg  met verbod de Oude Mesenweg in te rijden vanaf de Oude Beselarestraat
Oude Beselarestraat (tussen Geluwestraat en Oude Mesenweg)  met verbod de Oude Beselarestraat in te rijden vanaf de Geluwestraat
Ooststraat  met verbod de Ooststraat in te rijden vanaf de Hellestraat

Verboden toegang, in beide richtingen van 09u30-13u00.
(behalve voor deelnemers/organisatie/voertuigen met doorgangsbewijs/wedstrijdvoertuigen/wielrenners) 

Virovioslaan (tussen Ten Brielensesteenweg en Gosserieslaan), Gosserieslaan (tussen de Onafhankelijkheidstraat en Virovioslaan, Leiestraat (tussen Brugstraat. en Sint Maartensplein), Vlamingenstraat, Steenakker (tussen Molenstraat en Vlamingenstraat), St.-Franciscusstraat

Verboden toegang in beide richtingen, voor iedere bestuurder, met uitzondering van het plaatselijk verkeer van 09u30 tot 13u00
Gosserieslaan tussen de Christuslaan en Onafhankelijkheidstraat; Ooievaarstraat

Afwachtingswedstrijd voor Masters en Amateurs.

Parkeerverbod en stilstaan van 13u00 – 16u30. (behalve voor deelnemers/organisatie/voertuigen met doorgangsbewijs/wedstrijdvoertuigen/wielrenners) Robert Klingstraat, Vagevuurstraat (tussen Robert Klingstraat en Hoogweg), Hoogweg (tussen Vagevuurstraat en rond punt De Reke,  Hellestraat (tussen Hoogweg en Robert Klingstraat)
Verboden richting voor ieder bestuurder, uitgezonderd fietsers, van 14u00 tot 16u30 (behalve voor deelnemers/organisatie/voertuigen met doorgangsbewijs/wedstrijdvoertuigen/wielrenners) Robert Klingstraat, Vagevuurstraat (tussen Robert Klingstraat en Hoogweg), Hoogweg (tussen Vagevuurstraat en rond punt De Reke),  Hellestraat (tussen Hoogweg en Robert Klingstraat).

Verboden toegang in beide richtingen, uitgezonderd van het plaatselijk verkeer, van 14u00 tot 16u30. Hoogweg (tussen Vagevuurstr en grensscheiding met Menen), Vredestraat (tussen de verbinding naar de Geluwestr en de Hellestr), Begonialaan, Prinsenstraat (tussen Rapetstr en Robert Klingstr), Vagevuurstraat (tussen Laagweg en R Klingstr), Esdoornstraat, Bourgondiëstraat, Hagelstraat, Hellestraat (tussen Emiel Gellycnklaan en Robert Klingstraat).

Voormelde bepalingen zijn niet van toepassing op voertuigen, voor de plaatselijke bediening van het industrieterrein, op voorwaarde dat deze het parkoers inrijden via de Hoogweg, komende van Menen, en dat wordt gereden in de richting die de renners volgen.