Ziekte van Newcastle - verlenging maatregelen

Het Voedselagentschap heeft op 2 juli noodmaatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle in de hobbysector tegen te gaan.

Hierdoor geldt er tot eind juli een verbod op verzamelingen met pluimvee en hobbypluimvee.  Ook is het verhandelen van deze dieren naar en door hobbyhouders niet meer toegelaten.

Het FAVV zal het besluit met noodmaatregelen op 1 augustus vervangen door een ministerieel besluit waarin dezelfde verbodsbepalingen voor onbepaalde tijd overgenomen worden.

Tegelijk worden evenwel afwijkingen voorzien die pluimveehandelaars in staat stellen om hun activiteiten op commerciële verzamelingen zoals openbare markten te hernemen. Deze voorwaarden hebben te maken met de identificatie, tracering en vaccinatie van de te koop aangeboden dieren.

In dat kader is het voor de organisatie van een openbare markt belangrijk om het volgende te weten :

  • Enkel professionele handelaars mogen pluimvee te koop aanbieden.  De verkoop door hobbyhouders blijft nog steeds verboden.
  • Het vervoer naar de markt moet steeds gedekt zijn door een vervoersdocument waarop de gegevens van het vervoer zijn vermeld, o.a. datum, oorsprong en bestemming van de dieren, het aantal dieren.  De handelaar zal bovendien ook steeds de nodige bewijzen van de vaccinatie van het pluimvee tegen de ziekte van Newcastle moeten kunnen voorleggen aan de marktverantwoordelijke.
  • Het is pluimveehandelaars verboden om pluimvee van hobbyhouders over te nemen en te verkopen.  Dat betekent ook dat zij op de markt geen dieren, die ze bijvoorbeeld de week voordien hadden verkocht maar die niet voldoen, mogen terugnemen van de koper.

Elke pluimveehandelaar is verplicht om wekelijks de planning van al zijn deelnames aan commerciële verzamelingen in de daaropvolgende week aan het FAVV over te maken.  Hij mag enkel deelnemen aan verzamelingen die in deze planning zijn opgenomen.

Aangemaakt op: 30/07/2018