Ziekte van Newcastle bij pluimvee

Het Voedselagentschap heeft op vrijdag 29 juni 2018 tijdelijke maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte van Newcastle een halt toe te roepen.

Hierdoor is er vanaf maandag 2 juli :

  • een verbod op het overdragen (verkoop, afstaan, uitwisselen, ...) van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven (met uitzondering van wedstrijdduiven), fazanten, patrijzen en loopvogels door en naar hobbyhouders;
  • een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen (markten, tentoonstellingen, beurzen, prijskampen, ...)

De maatregelen gelden gedurende 30 dagen, dus tot en met 31 juli 2018.

Zij kunnen indien er geen vooruitgang geboekt wordt bij de bestrijding van de ziekte van Newcastle nadien eventueel verlengd worden.  Anderzijds is het ook steeds mogelijk dat de maatregelen reeds in de loop van juli (gedeeltelijk) opgeheven worden, indien de toestand merkelijk verbetert.  

Aangemaakt op: 05/07/2018