Wijzigingen energiepremies Fluvius vanaf 1 januari 2020

Gepubliceerd op Maandag 06 januari

Het aanbod van energiepremies blijft in 2020 gelijk aan het aanbod van 2019. Ook de premievoorwaarden zijn in 2020 dezelfde als die van 2019.

Vanaf 1 januari 2020 verlaagt enkel het premiebedrag van onderstaande premies:*

  • Hoogrendementsbeglazing woongebouwen: premiebedrag van 10 euro/m² naar 8 euro/m²
  • Hoogrendementsbeglazing niet-woongebouwen: premiebedrag naar 8 euro/m²
  • Warmtepompboiler woongebouwen: premiebedrag naar 300 euro (begrenzing tot 40% van de factuur blijft gelden)
  • Warmtepompboiler niet-woongebouwen:
    • tot 2 kW elektrisch compressorvermogen: premiebedrag naar 300 euro
    • vanaf 2 kW elektrisch compressorvermogen: premiebedrag naar 300 euro + (60 euro x (vermogen-2)) met een maximum van 3 780 euro (begrenzing tot 40% van de factuur blijft ook gelden)

* onder voorbehoud van aanpassingen die de nieuwe Vlaamse Regering kan beslissen vóór het einde van 2019.