Werken Duivenstraat 12 september

12 september 2019

ln de Duivenstraat worden er werken uitgevoerd op een bouwwerf, daarvoor dient een grote kraan in
de Duivenstraat opgesteld te worden voor de plaatsing van gewelven.

 

Duivenstraat