Waterbuffer landbouwbedrijven

Gepubliceerd op Dinsdag 26 november
26 november 201905 januari 2020

De Provincie West-Vlaanderen wil landbouwers en burgers weerbaar maken tegen extreem weer . Daarom slaan Inagro en de Provinciale dienst Waterlopen de handen in elkaar om het provinciale waterbeleid te versterken. Sinds eind oktober is het provinciebestuur op zoek naar landbouwers die willen investeren in een waterbuffer op hun percelen. Zo breiden ze hun eigen watervoorraad uit én beschermen ze de gemeenschap tegen wateroverlast.

Eind oktober lanceerde onderzoeks- en adviescentrum Inagro vzw een oproep aan landbouwers om in te tekenen op een publiek-private samenwerking met gecombineerde waterbuffers. De Provincie West-Vlaanderen wil zo investeren in bufferbekkens op privéterreinen van landbouwers. De waterbuffer beschermt de gemeenschap tegen wateroverlast én stelt water ter beschikking van de landbouwer in droge periodes.

De Provincie West-Vlaanderen is op zoek naar landbouwers die via een publiek-private samenwerking willen investeren in een bufferbekken nabij hun percelen. Dat bufferbekken combineert een waterbufferfunctie en een waterspaarfunctie. Het water in het spaargedeelte is beschikbaar voor irrigatie, wat vooral in droge periodes waardevol is. Dankzij de verbinding met de waterloop wordt het spaarvolume aangevuld tijdens hoge waterstand en bij hevig onweer. De waterbuffer beschermt de gemeenschap tegen wateroverlast.

Investering met steun van de Provincie

Landbouwers die intekenen op de oproep kunnen rekenen op ondersteuning vanuit het provinciebestuur. Zo neemt de Provincie West-Vlaanderen een deel van de financiering op zich. Bovendien is er voldoende begeleiding in de realisatie van het bufferbekken. Het technisch ontwerp komt tot stand in onderling overleg. Medewerkers van de Provincie maken het aanvraagdossier en de omgevingsvergunning op.

De landbouwer is verantwoordelijk voor het spaargedeelte van de waterput. Hij staat in voor dat deel van de graafwerken. Daarnaast tracht hij percelen te voorzien voor grondafzet en zorgt hij voor oppompmogelijkheden.

Dossier indienen kan tot 5 januari.

Landbouwers met percelen aan een waterloop van tweede categorie komen mogelijks in aanmerking. Tot 5 januari 2020 kunnen geïnteresseerde landbouwbedrijven zich kandidaat stellen via een startdossier. Dat startdossier moet onder meer de contactgegevens van de kandidaat en een kaart met de locatie van betreffende perceel omvatten.

Meer info

Meer informatie over de voorwaarden en het project zijn te vinden op www.inagro.be. Wie vragen heeft, kan contact opnemen met Dries Mergaert, watermakelaar bij Inagro, via dries.mergaert@inagro.be of 051 14 03 62.

Inagro