Wat mag je wel en wat mag je niet doen?

Gepubliceerd op Donderdag 12 maart 2020

Informatie over het coronavirus Covid-19 – help jezelf en anderen te beschermen
Eind vorig jaar brak in China een nieuw coronavirus (Covid-19) uit. Intussen bereikte het virus ook ons land. De Belgische gezondheidsautoriteiten doen er alles aan om ieders gezondheid te beschermen.

  1. Deze aanbevelingen blijven van toepassing

Samen tegen het coronavirus

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen. Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken. Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen.

Iedereen heeft dus een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

Wat kan je doen ?

Je kan volgende maatregelen toepassen, om je persoonlijke hygiëne te verbeteren:

  1. Blijf thuis als je ziek bent.  
  2. Was regelmatig je handen met water en zeep.
  3. Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
  4. Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.

Vertraag de verspreiding van het virus met volgende tips:

  1. Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen.
  2. Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jongere dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …)
  3. Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
  4. Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.
  5. Deze aanbevelingen zijn vanaf 13 maart 2020 van toepassing 

 

Download hier de poster met voorzorgsmaatregelen

 

Meer informatie

Heb je nog vragen ? Surf naar https://www.info-coronavirus.be/nl/ of bel 0800/14.689.