Vogelgriep: sterfte van zeevogels

Gepubliceerd op Donderdag 16 juni 2022

Naar aanleiding van de uitbraak van vogelgriep H5N1 bij zeevogels heeft er een overleg plaats gevonden tussen FAVV, sciensano en ANB om na te gaan hoe er best met deze problematiek omgegaan wordt.

Op het ogenblik is de situatie nog beheersbaar, maar er wordt toch aangeraden om als burger niet langer zieke dieren naar het vogelopvangcentrum te brengen. De vogelgriep gaat slechts zeer sporadisch over van dier op mens en toch willen we dit zoveel als mogelijk vermijden om geen nieuwe mutaties mogelijk te maken. Daarom wordt aangeraden om een dubbel paar handschoenen aan te doen, een mondmasker te dragen en het dode of zieke dier in een dubbele zak te plaatsen en in een afgesloten box of in een aanhangwagen te vervoeren.

Als burger heb je normaal gezien niet de nodige beschermingsmiddelen op zak om dit veilig te kunnen doen. Daarom zal de gemeente naast de dode dieren ook de zieke dieren laten ophalen door hun diensten. Dode dieren kunnen worden opgehaald door Rendac of bij kleine aantallen begraven. Zieke dieren moeten worden geëuthanaseerd ( chemisch of mechanisch). Vogels besmet met vogelgriep kunnen immers niet behandeld worden. Ze mogen hiervoor naar het vogelopvangcentrum gebracht worden.