Verplaatsing trage weg Waterstraat

Gepubliceerd op Woensdag 03 juli 2024

Bekendmaking openbaar onderzoek verplaatsing gemeenteweg Waterstraat.


Op 4 juni 2024 heeft de gemeenteraad van Wervik het grafisch plan tot verplaatsing van de Waterstraat voorlopig vastgesteld.
Het bestuur brengt ter kennis van de bevolking dat het ontwerp m.b.t. een gedeelte van de Waterstraat ter inzage ligt in het stadhuis (dienst Leefomgeving).
Dit gedurende een termijn van dertig dagen, namelijk vanaf 3 juli 2024 tot en met 2 augustus 2024. 

Iedereen kan dit inkijken op afspraak.
Tijdens deze periode kan het ontwerp-rooilijnplan tevens worden geraadpleegd onze website. 
Al wie omtrent dit ontwerp rooilijnplan bezwaren of opmerkingen te maken heeft kan dit bezorgen aan het college van burgemeester en schepenen:

  • per brief, Sint-Maartensplein 16, 8940 Wervik
  • per e-mail, leefomgeving@wervik.be
  • aan de balie van het stadhuis tijdens de openingsuren.

Dit  moet gebeuren voor het einde van de termijn van terinzagelegging, hetzij uiterlijk op 2 augustus 2024. 
Rooilijnplan Waterstraat

Openbaar onderzoek