Vanaf donderdag 16 februari 2023: Oversteek N58 Oude Beselarestraat en Klijtbosstraat

Gepubliceerd op Maandag 13 februari 2023

Aanleg nieuwe elektriciteitskabels

Elia legt nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) aan tussen het hoogspanningsstation Neerwaasten en het hoogspanningsstation Wevelgem. De werken zijn nodig om het elektriciteitsnet voor te bereiden op de toenemende energievraag in de omgeving. Hierdoor kan Elia een betrouwbare voorziening van elektriciteit blijven garanderen voor bedrijven en burgers.

Werken in fasen

Elia startte in november 2022 met de aanleg van de ondergrondse elektriciteitskabels (150kV) in Wervik. De werken gebeuren in verschillende fasen om de hinder te beperken  in tijd en ruimte. Vanaf donderdag 16 februari 2023 is de uitvoering van enkele kortere boringen gepland langs de N58, onder andere ter hoogte van de Klijtbosstraat en Oude Beselarestraat, twee zijstraten van de N58. Om de werken veilig te kunnen uitvoeren wordt een rijstrook ingenomen, in de richting van Geluwe. Tijdens de uitvoering van de boringen zal het niet mogelijk zijn om vanaf de Klijtbosstraat en Oude Beselarestraat op de N58 te rijden. Er wordt een omleiding voorzien. Het blijft wel mogelijk om vanaf de N58 af te slaan naar de zijstraten. Er wordt verwacht dat de werken 2 dagen per boring zullen duren.
Na de uitvoering van deze boringen zal er de komende maanden verder gewerkt worden door een ploeg die wachtbuizen plaatst langs de N58. Hiervoor zal een werkzone verder opschuiven langs de N58.

Hinder tot een minimum beperken

Elia en de aannemer stellen alles in het werk om de hinder tot een minimum te beperken.

  • Alle huizen, ondernemingen of landbouwgebieden blijven steeds toegankelijk. Bij uitzonderingen worden eigenaars hiervan op de hoogte gebracht.
  • We werken alleen overdag tussen 7u00 en ten laatste 19u00.
  • Het werfverkeer in de straat wordt beperkt.
  • Tijdens de werken zal u steeds elektriciteit hebben.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het project kan u contact opnemen via het e-mailadres omwonenden@elia.be of onze gratis infolijn 0800 11 089 (tijdens de kantooruren). Op de webpagina www.elia.be/projecten vindt u steeds de laatste stand van zaken van het project.