Vacature coördinator stadsontwikkeling en mobiliteit (A1a-A3a)

De stad Wervik zoekt een coördinator stadsontwikkeling en mobiliteit (A1a-A3a).

Functie :

Hij/zij coördineert de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en van de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.  Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de inhoudelijke kwaliteitszorg en de ambtelijke coördinatie van de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsbeleid.

Profiel :

  • Je bent houder van een masterdiploma dat voldoet om geregistreerd te worden als ruimtelijk planner overeenkomstig het uitvoeringsbesluit waarnaar verwezen wordt in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
  • Je komt ook in aanmerking als je in het bezit bent van een ander masterdiploma, aangevuld met een extra bachelordiploma in een domein van ruimtelijke planning of minstens twee jaar ervaring in het domein van de ruimtelijke planning.
  • Slagen voor de selectieproeven.

Wij bieden je aan :

  • Een voltijds contract voor onbepaalde duur.
  • Een aantrekkelijke verloning op universitair niveau (minimum-aanvangswedde :  € 3.107,98 bruto - maximum-eindwedde : € 5.469,19 bruto)
  • Tot 12 jaar relevante beroepservaring kan worden meegenomen.
  • Maaltijdcheques van  € 6,00 per dag
  • Fietsvergoeding : € 0,23 per kilometer
  • Hospitalisatieverzekering
  • Werfreserve van drie jaar (eventueel verlengbaar met maximum twee jaar)

 

Sollicitaties voor deze functie dienen te gebeuren, hetzij via aangetekend schrijven, hetzij via afgifte bij de dienst onthaal in het stadhuis te Wervik, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Sint-Maartensplein 16 te Wervik.  Sollicitatiebrieven zijn vergezeld van een curriculum vitae, een uittreksel uit het strafregister en een afschrift van het diploma.  De kandidaturen moeten uiterlijk op 3 december 2018 in het bezit zijn van het stadsbestuur.  De poststempel van 3 december 2018 wordt nog aanvaard.

U vindt  alle info terug in de informatiebundel hieronder.

infofobundel_wervik_coordinator_stadsontwikkeling 

Aangemaakt op: 24/10/2018