Vacature administratief medewerk(st)er (C1-C3)

De stad Wervik is op zoek naar een voltijds administratief medewerk(st)er (contractueel C1-C3) en legt meteen ook een werfreserve aan voor de aanwerving van diverse medewerk(st)ers.

FUNCTIEOMSCHRIJVING :

 • Onthaal van de klanten (burgers /collega's) binnen de diverse afdelingen en diensten van de stadsorganisatie.
 • Ondersteunen en uitvoeren van de administratieve processen zodat een efficiënte en effectieve afhandeling van de dossiers gerealiseerd wordt.
 • Van de administratief medewerkers binnen de vrijetijdsdiensten (toeristische dienst, jeugddienst, cultuurdienst, sportdienst, dienst feestelijkheden) wordt tevens verwacht dat ze kunnen meewerken aan de organisatie en begeleiding van vrijetijdsactiviteiten, eventueel ook tijdens de weekends.

FUNCTIEPROFIEL :

 • Grondige kennis van Microsoft Office (Outlook, Word, Excel)
 • Kan zelfstandig werken
 • Stelt zich dienstverlenend op voor iedereen en streeft naar klanttevredenheid
 • Schrijft helder, beknopt en foutloos
 • Werkt met enthousiasme en gedrevenheid en stelt zich positief op
 • Ordelijk
 • Leeft afspraken met leidinggevenden en collega's na

AANWERVINGSVOORWAARDEN :

 • Houder zijn van een diploma van het hoger secundair onderwijs of gelijkgesteld conform de hogere regelgeving.
 • Slagen in een aanwervingsexamen.
 • Laatstejaarsscholieren en studenten krijgen toegang tot de selectieprocedure, als ze met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een schriftelijke verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.  Ze leveren het bewijs dat ze aan de diplomavereiste voldoen uiterlijk op de datum van hun aanstelling bij de gemeente.

WERVINGSRESERVE :

Alle geslaagde kandidaten die aan de aanwervingsvoorwaarden voldoen, worden in de wervingsreserve opgenomen en gerangschikt volgens het behaalde resultaat.

De geldigheidsduur van een wervingsreserve bij aanwerving bedraagt 3 jaar en is met maximum 2 jaar verlengbaar.

Kandidaten die niet gekozen worden, behouden hun plaats op de wervingsreserve voor de volledige duur ervan, tenzij ze zelf schriftelijk te kennen geven van elke aanstelling af te zien.

Bij een vacantverklaring voor een gelijkaardige functie worden de kandidaten, opgenomen op de wervingsreserve, gecontacteerd.

WIJ BIEDEN :

 • Een voltijdse betrekking in contractueel dienstverband.
 • Een aantrekkelijk salaris volgens weddeschaal C1-C3 (minimum brutoaanvangswedde = € 1.816,15/maand)
 • Maaltijdcheques aan € 6,00
 • Hospitalisatieverzekering
 • Aansluiting tweede pensioenpijler
 • 90 % terugbetaling in treinabonnement
 • Heel wat opleidingsmogelijkheden
 • Jaarlijkse vakantie : minimum 32 dagen

INTERESSE ?

De kandidatuur dient te gebeuren via een aangetekend schrijven of via afgifte tegen ontvangstbewijs bij de personeelsdienst en moet uiterlijk op 31 maart 2017 in het bezit zijn van het stadsbestuur.  De poststempel van 31 maart 2017 wordt nog aanvaard.

De kandidatuur wordt gericht aan het volgend adres : College van Burgemeester en Schepenen, Sint-Maartensplein 16 te 8940 Wervik en bevat de volgende stukken :

 • Een sollicitatiebrief met motivatie waarom men zich kandidaat stelt;
 • Een curriculum vitae;
 • Een afschrift van het diploma of voor laatstejaarsscholieren en studenten een studiebewijs en een schriftelijke verklaring dat ze binnen een termijn van maximum vijf maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.
 • Een uittreksel uit het strafregister.

Meer info :

 infobundel

personeelsdienst stad Wervik (info@wervik.be - 056 95 21 44)

 

 

 

 

Aangemaakt op: 14/03/2017