Uitzonderlijke tijden vragen hoopvolle maatregelen

Gepubliceerd op Dinsdag 05 mei 2020

Ook het verenigingsleven kreunt onder de coronacrisis.  Activiteiten werden of worden geannuleerd, evenementen zijn afgelast, sponsorinkomsten vallen weg … terwijl een aantal vaste kosten wel blijven doorlopen. Onze stad heeft altijd sterk ingezet op de ondersteuning van het verenigingsleven onder meer via subsidiëring en door de retributies voor het gebruik van stadsaccommodaties bewust laag te houden.  Ook in deze coronatijden nemen we een reeks maatregelen om onze verenigingen en organisaties enige zuurstof te geven.

  1. De beslissing om geen retributies of huur aan te rekenen voor het gebruik van stadsaccommodaties tijdens de coronacrisis houden we verder aan.  Vanaf de start, op 14 maart, tot de opheffing van de maatregelen in het kader van de coronacrisis, betalen jeugd, sport- en cultuurverenigingen dus niet voor het gebruik van stedelijke sportzalen, jeugdlokalen, opslagruimtes … Deze maatregel is ook van toepassing voor horecazaken die eigendom zijn van de stad Wervik én we ondersteunen ook Jeugdhuis De Bierpompe door het maandelijkse huurbedrag voor de duur van de coronacrisis voor rekening te nemen van de stad.
  2. Verder geven we alle verenigingen of organisaties de kans om éénmalig een overzicht van kosten in te dienen (met een maximum van 250 euro) voor een evenement (tornooi, eetfestijn, fuif…)  dat men omwille van de coronacrisis diende te annuleren. Verenigingen kunnen zich hiervoor wenden bij de dienst feestelijkheden (feestelijkheden@wervik.be). Alle verenigingen krijgen heel binnenkort een brief waarin we de procedure en voorwaarden nog eens verduidelijken.
  3. Erkende verenigingen die aangesloten zijn bij de sport, jeugd- en/ of cultuurraad en die in aanmerking komen voor de jaarlijkse werkingssubsidies, krijgen in 2020 een bonus van 20%.  In totaal komt dit neer op een extra ondersteuning van een kleine 19.000 euro.
  4. Jaarlijkse evenementen die omwille van de coronacrisis niet kunnen plaatsvinden krijgen volgend jaar een duwtje in de rug.  Deze organisaties krijgen volgend jaar het subsidiebedrag dat voor dit jaar was voorzien + 50%. Het betreft hier organisaties zoals bepaalde sportevenementen (Franco Belge Run, Tabakstreffen, 1 mei wandeling ruiters en menners), regionale en bovenlokale wielerwedstrijden, de 12 uren Rally, het braderiecomité van zowel de zomerkermis als de gapersfeesten en Tobacco Town Music (Rock op het Plein). Voor een aantal andere organisaties voorzien we in 2021 éénmalig een toelage van 250 euro.

Tot slot zullen we in onze briefwisseling naar het verenigingsleven de aanbeveling geven om voor het afgelopen seizoen niet in te gaan op eventuele vragen voor terugbetaling van een deel van het lidgeld. We roepen hier op tot een stuk solidariteit onder de verenigingen, én hun leden, vooral voor die verenigingen die het in deze periode moeilijk hebben.

Contactpersonen diensten: Steven Masil (coördinator vrije tijd), Rudy Vanden Broele (feestelijkheden), Jos Descamps (cultuur), Rein De Jongh (jeugd) en Renzo Demeulenaere (sport).