Uitbraak hoogpathogene vogelgriep in Menen

Gepubliceerd op zaterdag 04 september 2021

Maatregelen toepassing voor professionele en particuliere houders

  1. De professionele houders maken een inventaris op van het pluimvee en de vogels die zij houden en sturen deze inventaris binnen de 72 uur door naar de LCE van het FAVV waarvan zij afhangen (contactgegevens: http://www.favv-afsca.fgov.be/lce/).
  2. Verplaatsingen van pluimvee, vogels en broedeieren binnen de bewakingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor doorvoer door de bewakingszone over de autowegen of per spoor zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  3. Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden.