Tijdelijke verkeershinder door aanbrengen wegmarkeringen

Momenteel is een firma bezig met aanbrengen wegmarkeringen in Geluwe / Wervik  (parkeerstroken, fietspaden, belijning, parkeervakken, ...).

Hierdoor kan er lichte hinder zijn zoals parkeerverbod (vb: parkeervakken Duivenstraat) of schilderen zebrapaden (helft rijbaan bezet rond zebrapad).

Bedankt voor het begrip!

Wegmarkeringen