Storm- en rukwinden van 9 juli 2024

Gepubliceerd op Woensdag 10 juli 2024

Naar aanleiding van de storm- en rukwinden met lokaal karakter (windhoos, tornado, windschering), de hagel en de hevige regenval die zich op 9 juli 2024 voordeden in Vlaanderen werd het initiatief genomen om de procedure met betrekking tot de erkenning van rampen in herinnering te brengen. 

In de huidige wetgeving moeten schadelijders binnen een termijn van 60 dagen na het schadelijk weersfenomeen zelf melding maken van geleden schade (artikel 16 van het Besluit van de Vlaamse Regering), in casu tot 7 september 2024. Per schadelijk weersverschijnsel kan elke betrokkene één melding maken van de geleden schade. Bij de schademelding dienen geen bijlagen gevoegd te worden. 

 Meer informatie treft u aan op de website van het Vlaams Rampenfonds. 

 Opgelet! 

  • Een schademelding is géén aanvraag voor een tegemoetkoming van het Vlaams Rampenfonds.  Een aanvraagdossier kan pas ingediend worden na een erkenning van een schadelijk weersfenomeen als ramp (zie verder). 

  • Schadelijders nemen altijd eerst contact op met hun eigen verzekeraar, wanneer ze door een natuurverschijnsel schade hebt opgelopen. In alle woningverzekeringspolissen (brand en eenvoudige risico's) moet de dekking tegen de meest voorkomende natuurrampen opgenomen zijn.

Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt de geregistreerde meldingen en toets deze af aan de financiële en wetenschappelijke erkenningscriteria. Indien voldaan is aan de erkenningscriteria wordt een dossier voor eventuele erkenning voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Wordt de ramp al dan niet erkend, dan nemen ze opnieuw contact met u op.