Stad Wervik knippert openbare verlichting 's nachts weer aan

Gepubliceerd op Dinsdag 24 oktober 2023

Nu de energieprijzen sterk zijn gedaald in vergelijking met september 2022, besliste ons college om de openbare verlichting opnieuw aan te steken. In november vorig jaar werd de openbare verlichting in Wervik op aangeven van Fluvius gedoofd door de zeer hoge energieprijzen. Het was de bedoeling om deze actie na 1 jaar te evalueren, zoals aangekondigd in de gemeenteraad van augustus.

Er werd overlegd met Fluvius en met de politie en op 2 oktober boog een veiligheidscommissie van alle gemeenteraadsleden zich hierover. De besparing van het energieverbruik bedroeg 314.000 KWU of 24% van het totale energieverbruik in vergelijking met de situatie voor het doven van de lichten. 

De besparing van de energiefactuur tussen 2022 en 2023 bedroeg gemiddeld 78.000 euro. De exacte berekening is niet evident omdat de prijzen van de energiecomponent zeer labiel waren in het laatste jaar. De tarieven van het energieverbruik waren eind 2022 zeer hoog en zijn in de loop van 2023 gedaald. Die besparing van 78.000 euro is gebaseerd op een gemiddelde berekening van de energieprijs van september 2022 tot september 2023.

Bij de inwoners is er ’s nachts een verhoogd onveiligheidsgevoel door de gedoofde lichten.  In de cijfers zelf zien we echter geen verhoging van de onveiligheid ’s nachts :  

•                Volgens de cijfers gebeuren de meeste inbraken overdag en niet ’s nachts,

•                Ook verkeersongevallen gebeuren vooral overdag en niet vaak ’s nachts.

De onveiligheid door het doven van de lichten is dus vooral gebaseerd op een onveiligheidsgevoel. 

Het college van burgemeester en schepenen besliste op 23 oktober toch om over te gaan tot het opnieuw aansteken van de openbare verlichting ’s nachts. Hiermee wordt ingegaan op de vraag van onze inwoners en op het onveiligheidsgevoel dat er is bij heel wat inwoners die ’s nachts toch de baan op moeten voor hun werk of voor andere activiteiten.

LED-verlichting

Tegen 2028 zullen alle armaturen in onze stad verled zijn. In 2023 werd er in Wervik een forse inhaalbeweging gedaan in het verledden van de OV. Momenteel is het verleddingspercentage van onze openbare verlichting 28%.  Het grote voordeel van verledde openbare verlichting, is dat er toch kan overgaan worden tot het dimmen (50% - 30%) van de verlichting in plaats van het volledig doven ervan. 

Op vandaag is het dimmen van de verlichting als alternatief voor het doven slechts mogelijk voor maximaal 28% van de openbare verlichting. Dit is nog te weinig om te kunnen overgaan tot een combinatie van dimmen waar het kan en doven waar dit niet kan.  

Het college wil echter verder inzetten op het verledden van de openbare verlichting op ons grondgebied. En zodra dit technisch mogelijk is zullen we de openbare verlichting ’s nachts dimmen.